Main content

Alert message

ในวันที่ 21-22 ส.ค. 61 กสท.สพบ.กพ.ทบ. จัดการอบรมด้านสารสนเทศ ให้กับกำลังพลของกรมกำลังพลทหารบก
ในวิชา "การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์" โดย ได้รับเกียรติจาก พ.อ.นิพัฒน์ เล็กฉลาด ผอ.กรซ.ศซบ.ทบ. เป็นวิทยากร ให้ความรู้
พลโท คธายุทธ์ เสาวคนธ์ เจ้ากรมกำลังพลทหารบกและคณะทำงาน ได้นำระบบ PDX ใช้ในการสนับสนุนในส่วนของการบันทึกผลการทดสอบร่างกายในครั้งนี้เพื่อแสดงผลการทดสอบให้ผู้บังคับบัญชารับทราบได้ทันที
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบกเยี่ยมชมการทดสอบร่างกายผู้บังคับกองพันและผู้การกรม จำนวน 325 นาย ทั่วประเทศ ซึ่งมี 3 สถานีทดสอบ คือ ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง 2 กม. เป็นการทดสอบครั้งที่ 4 ตามนโยบาย Smart Man Smart Army
วันที่ 7 ส.ค.61 เวลา 0930 - 1200 กองสารสนเทศฯ จัดการซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกับ รร.เหล่า ที่เกี่ยวข้อง ในการนำข้อสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน เข้าสู่ระบบ e-learning เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมสำหรับการจัดสอบวัดความรู้ ระดับ ทบ. ในห้วง ก.ย.61
โดยมี พล.ต. วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ ผอ.สพบ.กพ.ทบ. เยี่ยมชมการซักซ้อมอย่างใกล้ชิด
วันที่ 24-26 ก.ค. 61 กสท.สพบ.กพ.ทบ. ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการระบบงาน PDX”
ณ รร.มิโด กทม. จำนวน 63 หน่วย
พล.ต. วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ได้กรุณาเข้าเป็นประธานการซักซ้อมทดสอบนายทหารประทวน(E-learning) ร่วมกับ รร.ม.ศม. และ รร.สบ.สบ.ทบ. ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์(VTC)
พล.ต. วีระกาญจน์ โล่ห์สถาพรพิพิธ ผอ.สพบ.กพ.ทบ. ได้กรุณาเข้าเป็นประธานการซักซ้อมทดสอบนายทหารประทวน(E-learning) ร่วมกับ รร.ม.ศม. และ รร.สบ.สบ.ทบ. ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์(VTC)
กองสารสนเทศจัดอบรม(เพิ่มเติม)ให้กับกำลังพลในการใช้งานjoomla เพื่อนำมาพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วย
กองสารสนเทศจัดอบรม(เพิ่มเติม)ให้กับกำลังพลในการใช้งานjoomla เพื่อนำมาพัฒนาเว็บไซต์ของแต่ละหน่วย
กองสารสนเทศจัดประชุมการดำเนินการด้านข้อมูลบนเว็บไซต์ กพ.ทบ.
พ.อ. เศรษฐศักดิ์ ดีสุข ผอ.กอง กพ.ทบ.เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการด้านข้อมูลบนเว็บไซต์ กพ.ทบ. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61
พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใน กพ.ทบ.
พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใน กพ.ทบ.
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกำลังพลของ กพ.ทบ.
ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกำลังพลของ กพ.ทบ.
ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการใช้ระบบ PDX ในการทดสอบร่างกาย ผบ.พัน
ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการใช้ระบบ PDX ในการทดสอบร่างกาย ผบ.พัน

  
 

ซื้อ vs ขายของออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อผู้ขาย
ซื้อ vs ขายของออนไลน์อย่างไร ให้ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อผู้ขาย
โซเชียลทำพิษ 5 โรคฮิต ของคนติดจอ!!
โซเชียลทำพิษ 5 โรคฮิต ของคนติดจอ!!
กด "เห็นโพสก่อน" รู้ทันข่าวสารไซเบอร์กับ ThaiCEAR
กด "เห็นโพสก่อน" รู้ทันข่าวสารไซเบอร์กับ ThaiCEAR
หายนะ การใช้โซเชียลที่อาจทำให้คุณ "ตกงาน"
หายนะ การใช้โซเชียลที่อาจทำให้คุณ "ตกงาน"