Main content

Alert message

ทัศนศึกษา จ.อยุธยา
ทัศนศึกษา จ.อยุธยา
กิจกรรมโบล์ลิ่งการกุศล
งานโบล์ลิ่งการกุศล
จก.กพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกโครงการมวยไทย พัน.ร.มทบ.๑๑ เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๖๑
กีฬาภายในเชื่อมความสัมพันธ์ กพ.ทบ. ชนะเลิศเทเบิลเทนนิส (ประเภทชายเดี่ยว)
พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๑
พิธีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ส.ค. ๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 61

นายทหารราชองครักษ์ (นรอ.) ตรวจร่างกายเพื่อให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่

ระเบียบการลา

ขอพระราชทานยศเป็นกรณีพิเศษโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหม ประจำปี 2561

อนุมัติตัวบุคคลนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2561 เพิ่มเติม

รายชื่อสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ เดือน มิ.ย. 61

ข้อปฏิบัติและเน้นย้ำในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ทดสอบภาษาอังกฤษ และประเมินความรู้ ผบ.หน่วยระดับกรม และ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 (วันที่ 3 ส.ค. 61)

แบบฟอร์มใบสมัครโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทบ. และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกอบการประชุมการบริหารจัดการกำลังพลรูปแบบใหม่ 18 - 20 ก.ค. 61

อนุมัติแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทบ. แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2564

รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร)

บัญชีรายชื่อผู้กู้ที่ใช้สิทธิกู้ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สังกัด ทบ.

รายชื่อสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ เดือน พ.ค. 61

รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกําลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการ งานด้านสวัสดิการของหน่วย ห้วงเดือน ต.ค. 60 - มี.ค 61

ระเบียบ ทบ. ประเมินค่ากำลังพลฯ ปี 56

การตรวจสอบความถูกต้องสถานภาพทหารกองประจำการ

โครงการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ หลักสูตรอบรม ประจำเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2561

ชี้แจงการแต่งกายทหารหญิง

เอกสารประกอบการเสนอโครงการ และสรุปรายชื่อกำลังพลฯ ทบ.ที่ปลดพิการฯ ปี62

แนวทางการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ 2561